DEM CAT 16--PROV CAT 17--INSP GEN HORS CAT ETC......
الرحمة في نقابة هرمنا رغم كل شيء على الأقل كنا رجال بمعنى الكلمة أما الآن الذل و الطحين بمعنى الكلمة....